En la última reunión mantenida en la junta de gobierno, desde BAKIO BAI propusimos aumentar la partida de ayuda económica a comercios, hostelería y personas profesionales autónomas de Bakio

Hace unos días, EH Bildu planteó a Bakio Bai devolver mediante subvención las tasas por terrazas  y por basuras de los distintos negocios de Bakio, abonadas ya el mes pasado. Estudiamos dicha propuesta y nos pareció correcta pero insuficiente.

Por ello, planteamos crear una partida más alta para realizar una subvención directa para ayudar al sector.

Existen además razones de interés social y económico que justifican la intervención urgente, intentando encontrar una vía excepcional para que el impacto social y económico se mitigue en el menor tiempo posible.

Avanzada en la junta de gobierno nuestra idea de ampliar esta subvención,  y conscientes de que las arcas municipales también se verán afectadas, en estos momentos estamos analizando con cautela los baremos a utilizar para saber qué ayuda económica concreta destinar a cada tipo de negocio o persona profesional autónoma.

EH Bildu ha visto con buenos ojos la propuesta y ya ha sido presentada al PNV.

Si todo marcha como esperamos, este mes de mayo se aprobarán dichas ayudas.

El motivo que ha impulsado a Bakio Bai a querer aumentar esta partida no es otro que la de apoyar al pequeño comercio, hostelería y profesionales de Bakio, e incluso tratar de evitar cierren la persiana.

Es ahora el momento de actuar y no descartamos, nuevas actuaciones más adelante.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BAKIO BAIk, Bakioko profesional autonomoei zuzenduriko laguntza ekonomikoa handitzea proposatu du

Gobernu batzordearekin izandako azkenengo bileran, Bakio Baitik, Bakioko profesional autonomo, komertzio eta ostalaritzan diarduten horiei baizetaturiko laguntza ekonomikoa handitzea proposatu genuen.

Orain dela egun batzuk, EH Bilduk, jadanik aurreko hilean ordaindutako Bakioko negozio ezberdinen terraza eta zaborren tasak diru-laguntzen bidez bueltatzea proposatu zigun. Proposamena zuzena iruditu zitzaigun baina ez nahikoa.

Horregatik, partida handiago bat sortzea proposatzen dugu sektoreari zuzeneko dirulaguntza eskaintzeko.

Badaude gainera, interbentzio urgentea arrazoitzen duten giza interesa era interes ekonomikoko arrazoiak, ez ohiko irtenbide bat aurkitzen saiatuz, eragin soziala eta ekonomikoa denbora laburrenean murrizteko.

Dirulaguntza hau handitzearen proposamena aurerratu genuen gobernuko batzordean eta udaleko diru-kutxa ere murriztuta egongo delaren jakitun, momentu honetan, kontuz eta arreta handiz aztertzen ari gara zein baremo erabili, jakiteko zernolako laguntza ekonomiko zehatza eskaini negozio eta profesional bakoitzari. 

Begi onez ikusi du EH Bilduk proposamena eta jadanik EAJren mahaigainean dago. 

Dena ondo joanez gero, hilabete honetan laguntza hauek onartzea espero da. 

Partida hau handitzera bultzatu gaituen arrazoia, gure herriko komertzio txikiak, taberna eta profesionalak laguntzearena da , haien negozioekin  jarrai dezaten. 

Orain da ekiteko unea eta ziur asko ekintza barriak eraman beharko direla aurrera aurrerantzean.

Clicka para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Lo más Popular

Udaletxeak hartutako erabakiengatik kezkatuta geudelako elkarrekin BakioBai deitzen den elkartea osatu genduen Bakioko herritarrak gara. BakioBai tokiko elkartea da, guztiz independientea, eta Bakioren onura hobesten du interes alderdikoi edo norbanakoen aurrean.

Gestio gardena, kontu argiak eta ageriko kontratuak dituen udaletxea nahi dugu, baliabide ekonomikoen kudeaketa egokia egiteko. Tokiko politika nahi dugu non udalerriko zerbitzuak udaletxeak kudeatzen dituen Bakioko jendearekin. Biztanleak entzuten, sortzen diren arazoak haintzat hartzen eta hauek konpontzen dituen udaletxea nahi dugu. .

Arriba